mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

CB.DAG.26.68.2021 - Usługi ochroniarskie w budynku siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.08.2021 r. do godz. 09:00.

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji

Termin składania ofert: 17 sierpnia 2021, godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 17 sierpnia 2021, godz. 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na Platformie Zakupowej e-Zamawiający, na której została opublikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/notice/public/35992/details

UWAGA:

Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl.

Informacja z otwarcia ofert

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 17.08.2021, 15:30
Dokument oglądany razy: 255
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 17.08.2021, 15:30
Termin: 17.08.2021, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl