mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

CB.DAG.26.55.2021 - Usługi kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji

Termin składania ofert: 12 sierpnia 2021, godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2021, godz. 09:30

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na Platformie Zakupowej e-Zamawiający, na której została opublikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/notice/public/35896/details

UWAGA:

Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy PZP.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 31.08.2021, 15:50
Dokument oglądany razy: 202
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 31.08.2021, 15:50
Termin: 12.08.2021, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl