mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

CB.DAG.26.55.2022 - Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji

Termin składania ofert: 8 CZERWCA 2022, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 8 CZERWCA 2022, godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na Platformie Zakupowej e-Zamawiający, na której została opublikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/notice/public/60877/details


UWAGA:
Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 18.05.2022, 08:18
Dokument oglądany razy: 116
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 18.05.2022, 08:18
Termin: 08.06.2022, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl