mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

CB.DAG.26.11.2023 - Usługi ochroniarskie w budynku siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji

Termin składania ofert: 03.02.2023 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 03.02.2023 r. do godz. 09:30


Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na Platformie Zakupowej e-Zamawiający, na której została opublikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/notice/public/83622/details

UWAGA: Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 26.01.2023, 08:21
Dokument oglądany razy: 144
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 26.01.2023, 08:21
Termin: 03.02.2023, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl