mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

CB.DAG.26.67.2023 - Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji

Data składania ofert: 2023-05-17 10:00

Data otwarcia ofert: 2023-05-17 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na Platformie Zakupowej e-Zamawiający, na której została opublikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/notice/public/93317/details

UWAGA: Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl


Uwagi:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 09.05.2023, 15:05
Dokument oglądany razy: 73
Przetarg zakończony - unieważniony
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 09.05.2023, 15:05
Termin: 17.05.2023, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl