mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

CB.DAG.26.80.2023 - Świadczenie usług cateringowych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji

Data składania ofert 2023-06-07 10:00

Data otwarcia ofert 2023-06-07 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na Platformie Zakupowej e-Zamawiający, na której została opublikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/113297/notice/public/details

UWAGA: Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 22.05.2023, 09:09
Dokument oglądany razy: 80
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 22.05.2023, 09:09
Termin: 07.06.2023, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl