Ogłoszenia

Wersja archiwalna z dnia 13.02.2018

OGŁOSZENIE o sprzedaży stada krów mięsnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż stada krów mięsnych w wieku 9-12 lat rasy Limousine (14 sztuk) Hereford 1 sztuka oraz 5 cieląt w wieku:

Przeciętna waga krów ok. 700 kg, Przeciętna waga cieląt ok. 90 kg.

Cena minimalna za:

  1. Krowy – 6,50 zł brutto za 1 kg
  2. Cielęta – 15,00 zł brutto za 1 kg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje łączna wartość stada przy uwzględnieniu zaoferowanych cen za 1 kg wagi żywej.
W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert z takimi samymi cenami zostanie przeprowadzona aukcja pomiędzy oferentami.
Zgłoszone stado można oglądać w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym, Chwałowice 247G, 27-100 Iłża w godz. od 9:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
Odbiór zakupionego stada nie później niż do dnia 20.02.2018r. Załadunek i transport po stronie nabywcy.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18 w pokoju 212 (I piętro) lub mailowo na adres radom@cdr.gov.pl do dnia 16.02.2018r. do godziny 12:00.
Osoba uprawniona do kontaktów:
Dariusz Pomykała, telefon (48) 365-69-00, e-mail radom@cdr.gov.pl

Oferta powinna zawierać co najmniej:
Dane oferenta
Cenę brutto za kg wagi żywej krów
Cenę brutto za kg wagi żywej cieląt

OGŁOSZENIE - DAG-261-4/18
o sprzedaży samochodów marki Opel Vectra i Skoda Octavia II Combi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
zaprasza
na przetarg w trybie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017r.), samochodów osobowych marki:

który odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
przy ul. Pszczelińskiej 99, w sali C w dniu 20.02.2018r. o godz. 10.30.

Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 8 014
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 13.02.2018
 
wydruk z dnia: 15.11.2018 // bip.cdr.gov.pl