Ogłoszenia

Wersja archiwalna z dnia 06.03.2018

OGŁOSZENIE - DAG-261-4/18 (2)
o sprzedaży samochodów marki Opel Vectra i Skoda Octavia II Combi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
zaprasza
na drugi przetarg w trybie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017r.), samochodów osobowych marki:

który odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
przy ul. Pszczelińskiej 99, w sali C w dniu 12.03.2018r. o godz. 10.30.

OGŁOSZENIE
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18,
26-600 Radom ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż słomy w balotach 120/120 – 150 szt.

Cena minimalna za 1 szt. balota: 28 zł. brutto. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje łączna wartość balotów przy uwzględnieniu zaoferowanej ceny za 1 szt.
W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert z takimi samymi cenami zostanie przeprowadzona aukcja pomiędzy oferentami.
Zgłoszoną słomę można oglądać w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym, Chwałowice 247G, 27-100 Iłża w godz. od 9:00-14:30 od poniedziałku do piątku.
Odbiór zakupionej słomy powinien nastąpić nie później niż do dnia 02.03.2018r. Załadunek i transport po stronie nabywcy.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18 w pokoju 212 (I piętro) lub mailowo na adres radom@cdr.gov.pl do dnia 26.02.2018r. do godziny 12:00.
Osoba uprawniona do kontaktów: Dariusz Pomykała tel. 48 365-69-00, e-mail radom@cdr.gov.pl

Oferta powinna zawierać co najmniej:
Dane oferenta
Cenę brutto za 150 szt. słomy w balotach

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w Brwinowie
ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Wymiar etatu:
Pełny etat, umowa o pracę. Zmiana terminu składania ofert - 30.03.2018
więcej...

OGŁOSZENIE o sprzedaży stada krów mięsnych
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż stada krów mięsnych w wieku 9-12 lat rasy Limousine (14 sztuk) Hereford 1 sztuka oraz 5 cieląt...

Informacja o wyniku postępowania
 

Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 8 442
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 06.03.2018
 
wydruk z dnia: 19.09.2018 // bip.cdr.gov.pl