Ogłoszenia

Wersja archiwalna z dnia 18.12.2018

OGŁOSZENIA

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty ds. metodyki i organizacji doradztwa rolniczego.

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.
Wymiar etatu: Pełny etat.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe preferowane kierunki pedagogika, socjologia, psychologia lub wyższe studia rolnicze lub pokrewne i ukończony kurs pedagogiczny lub studia podyplomowe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia.
Umiejętności komunikacyjne, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, kreatywność, łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, odporność na stres.
Znajomość zagadnień z zakresu andragogiki.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
Zdolność do działania pod presją czasu.
Znajomość programów: pakiet MS Office, obsługa urządzeń biurowych;
Dyspozycyjność – prowadzenie szkoleń na terenie Polski.

Zakres obowiązków:

Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego dla kadr doradztwa m.in. z zakresu: komunikacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania współpracy w zespole, efektywnej komunikacji w zarzadzaniu, zarządzanie stresem.
Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych doradców z zakresu metodyki pracy doradczej.
Opracowywanie programów szkoleniowych i narzędzi pracy doradczej.
Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych.
Opracowywanie rozwiązań systemowych dotyczących doskonalenia zawodowego kadry doradczej.
Opracowywanie treści szkoleń e-learningowych z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego.
Udział w procesie ewaluacji form edukacyjnych.
Metodyczne wspieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej i doradczej realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

Życiorys.
List motywacyjny.
Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie.
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin, miejsce i forma składania dokumentów :

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28.12.2018 r.
Miejsce składania dokumentów:

Centrum Doradztwa Rolniczego
Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy instytucji).

Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. metodyki i organizacji doradztwa rolniczego".

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 10 430
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 18.12.2018
 
wydruk z dnia: 17.07.2019 // bip.cdr.gov.pl