Ogłoszenia

Wersja archiwalna z dnia 10.07.2019

10.07.2019 r.

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ogłasza nabór na stanowisko starszy referent/specjalista w Dziale Organizacyjnym


Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.


Wymiar etatu:
Pełny etat.


Wymagania:


Zakres obowiązków:


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy instytucji).
 2. Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy referent/specjalista w Dziale Organizacyjnym".
 3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 12:00.

Inne informacje:


W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.


10.07.2019 r.

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ogłasza nabór na stanowisko referent/specjalista w Dziale Innowacji w Rolnictwie


Miejsce wykonywania pracy:


Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.


Wymiar etatu:
Pełny etat.

Wymagania:

Zakres obowiązków:


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy instytucji).
 2. Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referent/specjalista w Dziale Innowacji w Rolnictwie
 3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 12:00.


Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.


10.07.2019 r.

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. metodyki i organizacji doradztwa rolniczego.


Miejsce wykonywania pracy:


Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.


Wymiar etatu:

Pełny etat.


Wymagania:


Zakres obowiązków:


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczegoul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy instytucji).
 2. Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. metodyki i organizacji doradztwa rolniczego".
 3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 12:00.


Inne informacje:


W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 13 866
Opublikował: Anna Wujkowska
Publikacja dnia: 10.07.2019
 
wydruk z dnia: 15.12.2019 // bip.cdr.gov.pl