Sposób załatwiania spraw

Wersja archiwalna z dnia 13.01.2012

Dostęp do informacji publicznych.
Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Centrum Doradztwa Rolniczego, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: sekretariat@cdr.gov.pl

faxem na nr: (0-22) 729-72-91

listownie na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego, 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99

Podpisał: Krzysztof Wdowiak
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 5 561
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 13.01.2012
 
wydruk z dnia: 29.11.2021 // bip.cdr.gov.pl