OW.ZIR.26.17.2021 - Kompleksowa usługa hotelowa w ramach dwóch, następujących po sobie, dwudniowych szkoleń pn. Broker innowacji doradcą XXI wieku w Grudziądzu

opublikowany: 05.10.2021
termin: 13.10.2021
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji
Termin składania ofert: do 13 października 2021 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 13 października 2021 r. o godz. 11:30

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/notice/public/40953/details

UWAGA: Składanie ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Wiadomość z dnia: 05.10.2021
Dokument oglądany razy: 50
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
wydruk z dnia: 29.11.2021 // bip.cdr.gov.pl