CB.DAG.26.85.2021 - Usługi kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

opublikowany: 12.10.2021
termin: 18.10.2021
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.10.2021 r. do godz. 09:00

Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji
Termin składania ofert: 18 października 2021, godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 18 października 2021, godz. 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na Platformie Zakupowej e-Zamawiający, na której została opublikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/notice/public/41206/details

UWAGA:

Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

Wiadomość z dnia: 12.10.2021
Dokument oglądany razy: 146
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
wydruk z dnia: 29.11.2021 // bip.cdr.gov.pl