OK.DROW.26.30.2021 OK.DROW.26.38.2021 - Usługi drukowania na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - część I i część II zamówienia

opublikowany: 13.10.2021
termin: 22.10.2021
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania: podstawowy na podstawie art.275 pkt.2 ustawy

Termin składania ofert: do 22 października 2021 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 22 października 2021 r. o godz. 13.00

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do pełnej dokumentacji postępowania, znajdującej się na Platformie Zakupowej Zamawiającego:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/cdr-brwinow/demand/notice/public/41851/details

UWAGA: Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

Wiadomość z dnia: 13.10.2021
Dokument oglądany razy: 78
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
wydruk z dnia: 29.11.2021 // bip.cdr.gov.pl