mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 06.12.2016

Publiczna prezentacja założeń projektu
"System Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie"

Centrum Doradztwa Rolniczego uprzejmie informuje, że publiczna prezentacja założeń projektu: System Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów bakc-office administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przy ul. Pszczelińskiej 99, sala wykładowa C.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji, chęć uczestnictwa winny zgłosić drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cdr.gov.pl oraz m.adamczyk@cdr.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 8 gurdnia 2016 r. (włącznie), podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 7 911
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 06.12.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl