mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.03.2018

OGŁOSZENIE

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18,
26-600 Radom ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż słomy w balotach 120/120 – 150 szt.

Cena minimalna za 1 szt. balota: 28 zł. brutto. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje łączna wartość balotów przy uwzględnieniu zaoferowanej ceny za 1 szt.
W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert z takimi samymi cenami zostanie przeprowadzona aukcja pomiędzy oferentami.
Zgłoszoną słomę można oglądać w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym, Chwałowice 247G, 27-100 Iłża w godz. od 9:00-14:30 od poniedziałku do piątku.
Odbiór zakupionej słomy powinien nastąpić nie później niż do dnia 02.03.2018r. Załadunek i transport po stronie nabywcy.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18 w pokoju 212 (I piętro) lub mailowo na adres radom@cdr.gov.pl do dnia 26.02.2018r. do godziny 12:00.
Osoba uprawniona do kontaktów: Dariusz Pomykała tel. 48 365-69-00, e-mail radom@cdr.gov.pl

Oferta powinna zawierać co najmniej:
Dane oferenta
Cenę brutto za 150 szt. słomy w balotach

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w Brwinowie
ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Wymiar etatu:
Pełny etat, umowa o pracę. Zmiana terminu składania ofert - 30.03.2018
więcej...

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 8 997
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 30.03.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl