mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

DAG-253-52b/18 - Usługi kompleksowego sprzątania obiektu Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie Centrali w Brwinowie


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że dodaje
Rozdział XX „ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6. USTAWY PZP”.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.07.2018 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach

Zmiana terminu składania ofert - 24.07.2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.07.2018

SIWZ po zmianach - 18.07.2018

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 14.08.2018, 15:33
Dokument oglądany razy: 393
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 14.08.2018, 15:33
Termin: 24.07.2018, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl