mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.07.2019

10.07.2019 r.

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ogłasza nabór na stanowisko starszy referent/specjalista w Dziale Organizacyjnym


Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.


Wymiar etatu:
Pełny etat.


Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie.
 •  Praktyczna wiedza z zakresu administracji kadrowej i prowadzenia akt osobowych, dodatkowym atutem będzie znajomość programu Symfonia.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu oprogramowania biurowego MS Office.
 • Znajomość przepisów Prawa pracy.
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 • Dokładność, staranność.


Zakres obowiązków:

 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z ustawą Kodeks Pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych, rozliczanie urlopów oraz zwolnień lekarskich.
 • Nadzorowanie terminowości przeprowadzania szkoleń BHP i wykonywania badań lekarskich.
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy zgodnie z ustawą Kodeks Pracy.
 • Bieżące monitorowanie i stosowne reagowanie na zmiany w przepisach dotyczących Prawa Pracy.


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy instytucji).
 2. Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy referent/specjalista w Dziale Organizacyjnym".
 3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 12:00.

Inne informacje:


W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.


10.07.2019 r.

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ogłasza nabór na stanowisko referent/specjalista w Dziale Innowacji w Rolnictwie


Miejsce wykonywania pracy:


Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.


Wymiar etatu:
Pełny etat.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub wyższe studia rolnicze i pokrewne.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej.
 • Umiejętności komunikacyjne, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, kreatywność.
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju.
 • Zdolność do działania pod presją czasu.
 • Znajomość programów: pakiet MS Office, obsługa urządzeń biurowych.
 • Znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

 • Współpraca w realizacji zadań w zakresie gromadzenia informacji i mechanizmów współpracy w zakresie transferu wiedzy i innowacji.
 • Współpraca w przygotowywaniu aplikacji projektowych, szczególnie w zakresie przygotowania dokumentacji, zbierania wymaganych danych statystycznych i analitycznych oraz opisów planowanych działań projektowych.
 • Przygotowywanie materiałów na strony internetowe w zakresie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, sektorze żywnościowym i na obszarach wiejskich.
 •  Monitorowanie źródeł pozyskiwania finansowania zewnętrznego na realizacje projektów w zakresie promowania innowacji w rolnictwie.


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy instytucji).
 2. Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referent/specjalista w Dziale Innowacji w Rolnictwie
 3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 12:00.


Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.


10.07.2019 r.

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. metodyki i organizacji doradztwa rolniczego.


Miejsce wykonywania pracy:


Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.


Wymiar etatu:

Pełny etat.


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunki: wyższe studia rolnicze lub pokrewne i ukończony kurs pedagogiczny lub studia podyplomowe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia lub kierunki: pedagogika, socjologia, psychologia
 • Umiejętności komunikacyjne, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, kreatywność, łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, odporność na stres.
 • Znajomość zagadnień z zakresu andragogiki.
 • Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń.
 • Zdolność do działania pod presją czasu.
 • Znajomość programów: pakiet MS Office, obsługa urządzeń biurowych.
 • Dyspozycyjność.


Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego.
 • Przygotowywanie organizacyjne i obsługa form edukacyjnych.
 • Opracowywanie analiz i prognoz z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego.
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych doradców.
 • Opracowywanie programów szkoleniowych i narzędzi pracy doradczej.
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych.
 • Opracowywanie rozwiązań systemowych dotyczących doskonalenia zawodowego kadry doradczej.
 • Opracowywanie treści szkoleń e-learningowych z zakresu metodyki i organizacji doradztwa rolniczego.
 • Udział w procesie ewaluacji form edukacyjnych.
 • Metodyczne wspieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej i doradczej realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego.


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczegoul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy instytucji).
 2. Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. metodyki i organizacji doradztwa rolniczego".
 3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 12:00.


Inne informacje:


W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 13 866
Opublikował: Anna Wujkowska
Publikacja dnia: 10.07.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl