mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 20.07.2022

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ogłasza nabór na stanowisko specjalista/starszy specjalista
w Zespole Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 lok. 150, 02-532 Warszawa.

Wymiar etatu: Pełny etat

więcej informacji...


DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ogłasza nabór na stanowisko księgowy/specjalista
w Dziale Finansowo-księgowym


Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Wymiar etatu:
Pełny etat.

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie,
• bardzo dobra znajomość programów Excel i Word,
• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• znajomość Ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz innych regulacji prawnych,
• samodzielność w wykonywaniu zadań,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy pod presją krótkich terminów,
• komunikatywność, otwartość, chęć uczenia się i rozwoju,
• mile widziana znajomość programu Symfonia Finanse i księgowość oraz Handel.

Zakres obowiązków:
• dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych potwierdzających operacje gospodarcze,
• dekretowanie i wprowadzanie do programu finansowo-księgowego wyciągów bankowych,
• obsługa płatności w systemie bankowym oraz korespondencja z bankami,
• sporządzanie dokumentów dotyczących obsługi bezgotówkowej,
• prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem gospodarki kasowej oraz sporządzanie raportów kasowych ich dekretowanie i wprowadzanie do programu finansowo-księgowego,
• wyliczanie i rozliczanie krajowych oraz zagranicznych delegacji służbowych pracowników,
• analiza i uzgadnianie wybranych kont analitycznych i syntetycznych,
• analiza i uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
1. CV zawierające klauzulę o poniższej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz w czasie archiwizacji określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną CDR.

Miejsce, forma i termin składania dokumentów:
1. CV w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: j.goral@cdr.gov.pl.
2. CV w formie papierowej należy składać w siedzibie
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Pokój nr 12 (w godzinach pracy instytucji).
Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowy /specjalista w Dziale Finansowo-księgowym".
3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.07.2022 r.

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.


Informacja do postępowania OW.ZIR.252.5.20

Informacja o wyniku postępowania po zmianie
Informacja o udzieleniu zamówienia


Informacja do postępowania OW.ZIR.252.6.20

Informacja o wyniku postępowania po zmianie
Informacja o udzieleniu zamówienia


Informacja do postępowania OW.ZIR.252.7.20

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 24 026
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 20.07.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl