mapa strony   |   kontakt   |

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 13.06.2014

Nabór na dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o naborze na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, zatwierdzonego i podpisanego przez Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Treść ogłoszenia.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego

Nazwa i adres urzędu:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Stanowisko:
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
Imiona, nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego:
Pan Krzysztof Mościcki, Warszawa

                                                                                          MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Szanowni Państwo!

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jest stale rozbudowywany i aktualizowany. Informacje publiczne będące w posiadaniu Centrum Doradztwa Rolniczego, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie Państwa uwagi.

Zespół Biuletynu Informacji Publicznej
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
tel.: (0-22) 729-66-34 do 38
fax: (0-22) 729-72-91

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 24.06.2008
Dokument oglądany razy: 51 389
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 13.06.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl